povodí ohře

Povodí Ohře

Povodí Ohře: Jak správně nakládat s vodou ve vaší zahradě

Úvod k tématu "Povodí Ohře - správa vodních toků": Povodí Ohře je jedním z nejdůležitějších území v České republice, co se týče správy vodních toků. Toto území zahrnuje šest krajů a několik stovek obcí, které musí spolupracovat na ochraně vody a udržení kvality životního prostředí. V tomto článku si...